Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem www.hotel107.pl
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Arkadiusz Śmiarowski Restauracja Tequila z siedzibą w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 107, 84-230 Rumia.
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: recepcja@hotel107.pl
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
– Obsługa zapytań przez formularz
– Realizacja zamówionych usług
– Prezentacja oferty lub informacji
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Dane osobowe

Dane osobowe – (zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l RODO) oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Podstawa, cel i zakres przetwarzania danych osobowych.

Przeglądanie strony nie wymaga podania przez Gościa danych osobowych. Niepodanie danych osobowych może ograniczyć jednak możliwość skorzystania z opcji kontaktu z firmą. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych przy wyrażeniu wszelkiego rodzaju zgód jest: art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.”

Zabezpieczenia

Administrator stosuje w serwisie środki bezpieczeństwa. Mają one na celu ochronę danych osobowych przed: utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Wdrożył również stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a. Zgodnie z art.29 RODO dostęp do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie on oraz ewentualnie uprawniona osoba zajmująca się obsługą Serwisu, której zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

b. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Mechanizm Cookies

W niektórych obszarach i funkcjach strony mogą być wykorzystywane cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Zmian ustawień w tym zakresie Użytkownik może dokonać w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej, która umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies.
Wyłączenie plików cookies może wiązać się z ograniczeniem lub zablokowaniem niektórych funkcjonalności strony.

Firma Arkadiusz Śmiarowski Restauracja Tequila zastrzega prawo do zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie. Zobowiązuje się jednocześnie do poinformowania Użytkownika o wprowadzonych zmianach.